09122889659

دغدغه دین

دغدغه دین

شنبه 28 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

هرکس دغدغه دین مردم را نداشته نباشد اصلا" مسلمان نیست! هویت اصلی هر انسانی به دین داری اوست؛ زیرا هویت دینی انسان است که او را تا خانة آخرت همراهی می کند و سرنوشت نهایی اش را رقم می زند. به همین خاطر است که دغدغة حفظ دین تا آخرین لحظه های زندگی و متدین از دنیا رفتن، از مهم ترین دغدغه های بزرگان دینی از جمله انبیا و ائمه (ع) در سبک زندگی دینی است. مثلاً یکی از نیایش های حضرت یوسف (ع) این بود که: «خدایا مرا مسلمان بمیران!» همین طور هنگامی که پیامبر (ص) در جمعة آخر ماه شریف شعبان، خبر شهادت حضرت علی (ع) را دادند، امام علی (ع) یک سؤال از پیامبر (ص) پرسیدند. آن سؤال این بود: «آیا هنگام شهادت، دین من سالم خواهد بود؟» پیامبر (ص) در پاسخ فرمودند: «بله، تو با سلامت دینی به شهادت خواهی رسید.»