09122889659

#دغدغه دین

#دغدغه دین

شنبه 28 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

هرکس دغدغه دین مردم را نداشته نباشد اصلا" مسلمان نیست! آری هرکس اهتمام به امور مسلمانان در وجودش نباشد مسلمان نیست و نباید خود را مسلمان بداند اما نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که از آنجا که وجود انسان از روح و جسم تشکیل می‌شود، نیازهای او نیز به دو بخش نیازهای مادی و معنوی تقسیم می‌شوند. برآورده شدن این دو نیاز هم، تاثیری متقابل در یکدیگر دارند. از این رو، اسلام برای هر دوی آنها برنامه و دستور دارد. مسئولین را نیز، هم مکلف به رسیدگی و پاسخ دادن به نیازهای مادی، و هم نیازهای معنوی جامعه و امت اسلامی نموده است. اما باید دقت نمود که در بین این دو نیاز یکی اصلی و دیگری فرعی و تَبَعی است. از آنجا که روح، حقیقت انسان را تشکیل می‌دهد و جسم در واقع مَرکب و وسیله‌ای برای آن است و از سویی، آنچه که از انسان باقی می‌ماند روح است نه جسمِ رو به فرسایش و در نهایت فانی، معلوم می‌گردد که نیازهای معنوی اصلی و امور مادی تَبَعی و وسیله‌ای برای رسیدن به درجات معنوی هستند. با این تفسیر معلوم می‌گردد که رسیدگی به امور مسلمین که هر دو بُعد مادی و معنوی را دربَر می‌گیرد، بیش از هر چیز روی دین و دینداری، و دغدغه دیندار شدن مردم و هموار نمودن راه سعادت و خوشبختی مسلمین تاکید دارد. از این رو هر کس دغدغه دینداری مردم را نداشته باشد اصلا" مسلمان نیست. چرا که خطر بی‌دینی به مراتب بیشتر و مخرب‌تر از فقر مادی است. جامعه‌ای که اخلاق در آن حکمفرما نباشد، جامعه‌ای رو به زوال و نابودی است هرچند که از لحاظ مادی نیز در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. درست مثل اینکه خطرناک‌ترین اسلحه‌ها، در اختیار کسی که عقل ندارد قرار داده شود. برای همین است که قرآن کریم دستور می‌دهد که : ای کسانی که ايمان آورده‌ايد ، خود و خانواده خود را از آتشی که هيزم آن مردم و سنگ‌ها هستند حفظ كنيد.