09122889659

خانواده بهشتی

خانواده بهشتی

شنبه 28 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

به جای اینکه همیشه به این بیندیشید که شما از همسرتان چه می‌خواهید کمی فکر کنید که همسرتان از شما چه می‌خواهد. 💠 اینگونه فکر کردن در حل بسیاری از مشکلات در زندگی راه‌گشا خواهد بود. 💠 و حس نوع دوستی و محبت به همسر و نیز حسن‌ظن را در شما زنده خواهد کرد.