09122889659

مسابقه عفاف و حجاب

بسیج خواهران

دوشنبه 23 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

لطفا پاسخ های خود را به صورت یک عدد شش رقمی از (چپ به راست به ترتیب )و نام و نام خانوادگی به شماره زیر ارسال نمایید 👇👇 09197656082 📚منبع : کتاب حجاب استاد شهید مطهری 🍀🍀 مهلت ارسال : دوشنبه 99/4/30 ساعت 23