09122889659

📣کمپین اهدای اسباب بازی های🧸 نو ودسته دوم بلا استفاده درمنزل🏘️ برای برای بچه های بی بضاعت درروز عید غدیر

بسیج خواهران

دوشنبه 23 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

📣کمپین اهدای اسباب بازی های🧸 نو ودسته دوم بلا استفاده درمنزل🏘️ برای برای بچه های بی بضاعت درروز عید غدیر💐💐 توسط خانه کرامت انجام می گردد. مسئول هماهنگی سرکار خانم مهری بابا حسینی شماره تماس:09128052328