09122889659

مسجد شلوغ و پر انرژی

# مشخصات #مزایا #مسجد شلوغ و پر انرژی

چهارشنبه 11 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

از آن روزی که دنبال پیدا کردن خانه بودیم، خیلی برای من و همسرم مهم بود که مسجد محل را هم بشناسیم. گاهی مسجد محل، هویت آن محل می شود. پرس و جوی فراوانی کردیم تا محله ای را برای خانه مان پیدا کنیم، که مسجد خوش نامی داشته باشد. دم اذان است و قصد دارم به مسجد بروم. دست فرزند کوچکم را هم می گیرم. نانوایی کنار مسجد، غلغله است و هنوز اذان را نداده اند. مثل حیاط مدرسۀ پسرانه، جلوی در مسجد، پر از پسرهای قد و نیم قد است. از شش هفت ساله تا جوان های رشید. همه جور تیپ و قیافه ای هم هستند. جوان ها بساط والیبال شان را کم کم باید جمع کنند. آخرین آبشار و سرویس ها را می زنند و حاج آقای موسوی، امام جماعت مسجد، بالای پله ها چند دقیقه ای ایستاده تا بچه ها را تشویق کند. صدای پیش خوانی می آید و شور و نشاط اطراف مسجد، من را هنوز به داخل مسجد نکشانده است. دارم تماشا می کنم و زیر نظر دارم که بچه ها چه کارهایی می کنند. فوتبال، والیبال، گرگم به هوا و بدو بدو. پسرها با هم شوخی می کنند و صداها بالا گرفته است. مثل زنگ تفریح یک مدرسۀ پسرانه. دینگ دونگ قبل از اذان که بلند می شود، انگار زنگ تفریح تمام شده باشد، بچه ها نیاز به معاون و ناظم نداشتند که بازی شان را متوقف کنند. همه با همان شور و هیجان، همراه حاج آقا موسوی وارد مسجد شدند و مسجد پر شده بود. در قسمت زنانه هم اوضاع خیلی عجیب بود. دخترها از طبقۀ پایین که چند تا کلاس هنری و آموزشی بود، با سمت وضوخانه رفتند و بعد با همان خنده های ریز و لپ های گلی و چادر به سر آمدند نشستند سر صف ها. فرزندم متعجبانه این همه شلوغی را می دید. من هم متعجب بودم. اکثر مساجدی که در آنها یک وعده یا بیشتر نماز خوانده بودم، مساجدی خلوت، بی سر و صدا و آرام بود که بچه ها نباید در آن حتی از این صف به آن صف بروند. چون کسی هست که دعوایشان کند. مساجدی که رنج متوسط سنی نمازگزارانش ۴۵-۴۰ سال به بالاست و جوان ها کمتر در آن حضور فعالی دارند. این مقایسه من را بر این داشت تا وجه تمایز مسجد شلوغ و پر انرژی خودمان را پیدا کنم