09122889659

حضور اهالی محل ونماز گزاران مسجد درسال 1396

شنبه 07 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

حضور اهالی محل ونماز گزاران مسجد درسال 1396در امور مساجد بابت پیگیری تولیت جعلی وامام جماعتی که از عدالت خارج شد وخداراشکر که با اتحاد به نتیجه رسید. در این تجمع مرحوم اقای تقی خانی حضور داشتند که خداوند بیامرزد ایشان را ان شاءالله 💐💐