09122889659

دعا برای همه

هر گاه يكى از شما دعا كرد، براى همه دعا كند؛ زيرا اين، دعا را به اجابت نزديك تر مى سازد

دوشنبه 26 خرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

 
پيامبر مهربانی صلى الله عليه و آله: 
 
هر گاه يكى از شما دعا كرد، براى همه دعا كند؛ زيرا اين، دعا را به اجابت نزديك تر مى سازد
إذا دَعا أحَدُكُم فَليَعُمَّ؛ فَإِنَّهُ أوجَبُ لِلدُّعاءِ 
 
الكافی جلد2 صفحه