09122889659

حزب شیطان به‌دنبال تسلط بر ایران (٩)

در ادامه، مظفرالدین شاه با جسمی بیمار و روحیه‌ای رفاه‌طلب و خوشگذران، بر تخت نشست. بی‌ارادگی او زمینه را برای گسترش اعتراضات مردمی فراهم کرد و این چیزی بود که امکان مدیریت منافقانهٔ صحنه را به #حزب_شیطان (در قالب #فراماسونری) می‌داد.

پنجشنبه 29 خرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

1⃣ در ادامه، مظفرالدین شاه با جسمی بیمار و روحیه‌ای رفاه‌طلب و خوشگذران، بر تخت نشست. بی‌ارادگی او زمینه را برای گسترش اعتراضات مردمی فراهم کرد و این چیزی بود که امکان مدیریت منافقانهٔ صحنه را به #حزب_شیطان (در قالب #فراماسونری) می‌داد.
 
2⃣ نوبت به صدراعظمی #عین‌الدوله فراماسون رسید. او به سادگی و با چند برخورد مستبدانه و به‌ظاهر غیرمدبّرانه، توانست بر آتش مخالفت‌ها دامن زند و شرایط را برای یک #قیام اساسی فراهم کند.
 
3⃣ #مهاجرتصغرا به دعوت آیةالله سیدمحمد طباطبایی و همراهی آیةالله سیدعبدالله بهبهانی، برای تحصّن در حرم حضرت عبدالعظیم، و #مهاجرتکبرا با حضور ایشان و سیدعبدالله بهبهانی، و این‌بار با همراهی آیةالله شهید شیخ فضل‌الله نوری، با سفر به قم، مردم مسلمان را به صحنه کشید.
 
4⃣ در جریان مهاجرت کبرا اتفاقی افتاد که سبب بسیاری از تحولات بعدی در به انحراف کشاندنِ #نهضت_مشروطه (اگر اصل آن را در جریانی انحرافی ندانیم) شد.
 
5⃣ گروهی از تجّار به‌توصیه آیت‌الله بهبهانی و با نامه و درخواست او از #سفارت_انگلیس، به این سفارت پناهنده شدند و به‌دنبال آنان سایر اصناف! آمار پناهندگان به سفارت انگلیس را تا ٢۴هزار نفر ذکر کرده‌اند.
 
6⃣ این‌گونه، مهاجرت کبرا که از ابتدا نجف و عراق را مقصد گرفته بود در قم متوقف و امور مشروطه از طریق بیانیه‌های متحصنان در سفارت پی‌گیری شد. همین #بیانیه‌های_انگیسی بود که سرانجام وصف «مجلس شورا» را از «اسلامی» به «ملّی» تغییر داد.
 
✍️ دکتر محمدهادی همایون