09122889659

💥 فرهنگ نقدپذیری

امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: در ميان برادران دینى ام، آن كس را بيشتر دوست دارم كه عيب هایم را به من بنمایاند و هدیه بدهد.

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

✳️ امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند:
در ميان برادران دینى ام، آن كس را بيشتر دوست دارم كه عيب هایم را به من بنمایاند و هدیه بدهد.
 
 📌نكات:
 
🍃 آن كسی كه دوستت دارد، تو را از اشتباه نهی ات می كند و باز می داردَت 
(در روایتی دیگر داریم:  «مَن اَحَبَّکَ نَهاکَ...» ) . 
🍂 ولی كسی كه تو را دشمن می دارد،
همه اش ازت تعریف بيخود می كند و #امربهمعروفونهیازمنكرت هم نمی كند و می گذارد همان طور كه هستی بمانی و بهتر نشوی!
 
✅ پيام ها و رهنمودها:
 
🔹اینكه: بهترین برادرهای شما كسی است كه ایرادهایتان را به شما تذكر بدهد؛ 
یعنی: « #فرهنگ_انتقادپذیری » ! 
 
🍀 این فرهنگ نيز باید برود بالا؛ نه فقط فرهنگ انتقاد كردن و تذكر دادن!
🌺 بلكه فرهنگ انتقاد پذیری و تذكر پذیری هم باید در سطح  «جامعه ما» و  «قلب های ما» ارتقا پيدا
کند.
 
🔹«أَهْدَى إِلَیَّ عُيُوبِی»؛ 
☘ یعنی: عيب هایم را به من  «هدیه» بدهد، نه اینكه عيب هایش را به سمتش پرت كند!
🌷شما وقتی می خواهيد یک چيزی را هدیه بدهيد، یک كادویی هم دورش می پيچيد؛
یک زینتی هم بهش اضافه می كنيد كه این باعث خوش آمدن و لذت شخص دریافت كننده هم بشود...؛
 
🔵 لذا اگر ما روایات فراوانی داریم
 دالّ بر اهميت تذكر دادن، انتقاد كردن و امر و نهی كردن
از آن طرف هم روایات زیادی داریم كه به ما می فهماند كه: «آقا، بالاخره بپذیر» ! 
⏪ و این حالت  «هدیه دادنِ» عيوب، باعث 
می شود كه از طرفی  «فرهنگ انتقاد پذیری» بالا برود.
 
 **سند روایت:
الكافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج2 ؛ ص639 - تحف العقول ؛ النص ؛ ص366- الإختصاص ؛ النص ؛ ص240 - الوافی ؛ ج5 ؛ ص574 - وسائل الشيعة ؛ ج12 ؛ ص25 -
#حدیث