09122889659

حزب شیطان به‌دنبال تسلط بر ایران (٨)

✡️ تصویرسازی ترور ناصرالدین شاه بر روی جلد روزنامه فرانسوی لو پتی پاریزین (البته این تصویرسازی با واقعیات چندان همخوانی ندارد، چون ترور در حرم شاه عبدالعظیم صورت گرفت)

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

1⃣ از سوی دیگر در صحنهٔ واقعی جامعه وضعیت مردم هر روز بدتر می‌شد. ورود بی‌رویهٔ کالاهای خارجی، #اقتصاد داخلی را از بین برده و ظلم مأموران مالیات همه را به ستوه آورده بود.
 
2⃣ عدم تکافوی مالیات‌های اخذ شده نیز مشکل دیگری بود که دولت را به #استقراض از روس و انگلیس کشانده و ایران را هر روز بیشتر از روز قبل به دامن #استعمار می‌انداخت.
 
3⃣ همه منتظر بودند تا اتفاقی بیفتد. در این اوضاع و احوال بود که ناصرالدین شاه در آستانه پنجاهمین سال سلطنت خود به‌وسیله #میرزارضاکرمانی ترور شد. ترور شاه (با هر انگیزه‌ای که بود) زمینه را برای تحولی عمیق در جامعه ایرانی فراهم کرد.
 
4⃣ در طول تاریخ، معمولاً #حزبشیطان برون‌رفت از یک وضعیت پیچیده و ورود به شرایط جدید را با یک #ترور همراه می‌کند. در دورهٔ ما ترور #رفیقحریری در لبنان بنا بود چنین شرایطی را برای #رژیم_صهیونیستی به ارمغان آورد.
 
5⃣ جریان از این قرار بود که دورهٔ طولانی سلطنت #ناصرالدین_شاه سبب استقرار بیش از حد او بر اریکهٔ قدرت شده و امکان مدیریت هرگونه تحولی را از صحنه‌گردانان اصلی گرفته بود.
 
6⃣ ترور وی با توجه به خالی بودن عرصه از افراد خوشنام و قدرتمند، می‌توانست زمینه را برای مدیریت جریان تقابل با علما فراهم کند. ظاهراً این‌چنین بود که تصمیم گرفته شد ناصرالدین شاه ترور شود.
 
✍️ دکتر محمدهادی همایون