09122889659

برگزاری نماز جماعت

#نماز جماعت #با رعایت پروتکل های بهداشتی #نماز ظهر وعصر #نماز مغرب وعشاء #از مورخ 99/3/10 #رادیو مسجد #مسجد شهید بهشتی

يکشنبه 11 خرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر