09122889659

ضیافت علوی

سه‏ شنبه 14 مرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

هر خانواده یک وعده نهار عید غدیر را کنار گذاشته وبا شماره 09360621401تماس گرفته در ظرف یک بارمصرف تحویل دهید تا خادمان شما درمسجد شهید بهشتی برای شام میان نیازمندان پخش کنند