09122889659

عبرت تاریخ

⛔⚫ عبرت تاریخ⚫⛔ شک خواص ⚫ حضور در غزوات⚫ 🔅قسمت ۹۴🔅

شنبه 13 دي 1399 ارسال شده توسط : مدیر

⛔ عصر خلفا طلحة بن عبیدالله از جمله کسانی بود که در رکاب خلیفه اول (ابوبکر)، در غزوات، حضور داشت. وی همچنین به همراه عمر بن خطاب، عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن ابوبکر از جمله کسانی بود که قبل از دفن ابوبکر، وارد قبر وی شدند و سپس ابوبکر را در کنار پیامبر(ص) دفن کردند. طلحه در برخی موارد ابوبکر را به خاطر میدان دادن بیش از اندازه به عمر بن خطاب سرزنش می‌نمود و از جمله کسانی بود که به خلیفه اول پس از اعلام جانشینی عمر بن خطاب به عنوان خلیفه، اعتراض کرد. عمر در وصف طلحه گفته است: «او مردی است در جستجوی آبرو و ستایش که مال خود را می‌بخشد تا به مال دیگران برسد و نیز به کبر گرفتار است.» طلحه از جمله شرکت‌کنندگان در برخی فتوحات از جمله فتح ایران است که به همراه عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام هنگام خلافت عمر بن خطاب در این سلسله جنگ‌ها شرکت داشت.وی همچنین در برخی کشورگشایی‌ها به عمر‌ مشاوره می‌داد.... 🔅🔅🔅🔅🔅🔅 💌 «گردآورنده: جناب آقای کمیل گوهریان» 🔅🔅🔅🔅🔅🔅 رادیو مسجد شهید بهشتی(ره)