09122889659

عبرت تاریخ

⛔⚫ عبرت تاریخ⚫⛔ شک خواص ⚫ حضور در غزوات⚫ 🔅قسمت ۹۲🔅

شنبه 13 دي 1399 ارسال شده توسط : مدیر

⛔⚫ عبرت تاریخ⚫⛔ شک خواص ⚫ حضور در غزوات⚫ 🔅قسمت ۹۲🔅 طلحه، هنگام غزوه بدر، در مدینه حضور نداشت و پیامبر(ص)، او و سعید بن زید را برای تجسس به سمت شام فرستاده بود. وی پس از اتمام جنگ بدر به مدینه بازگشت و به پیامبر(ص) مراجعه و سهم خود از غنایم این غزوه را درخواست کرد و پیامبر(ص) سهمی از غنایم را به وی اختصاص داد. او در غزوه احد حضور داشت و بنابر برخی نقل‌ها از خود رشادت‌هایی نشان داد. وی در این جنگ زخمی شد و برخی انگشتانش از کار افتاد. طلحه پس از شکست مسلمانان در اواخر جنگ احد و پخش شدن شایعه کشته شدن پیامبر(ص)، به همراه برخی مهاجرین و انصار، از جنگ کناره‌گیری کرد. برخی منابع نیز، طلحه را از معدود کسانی دانسته‌اند که پس از فرار مسلمانان در پی حمله قریش در اواسط نبرد، ثابت‌قدم نزدیک پیامبر(ص) ماند. او همچنین قبل از غزوه تبوک، عهده‌دار هدایت سریه‌ای‌ شد که هدف آن، متفرق کردن گروهی از منافقانی بود که در خانه سویلم یهودی جمع شده بودند. رادیو مسجد شهید بهشتی(ره)