09122889659

عبرت های تاریخ

شک خواص 🟠طلحه بن عبیدالله🟠 🔅قسمت ۹۰🔅 ✅ مسلمان شدن طلحه

شنبه 13 دي 1399 ارسال شده توسط : مدیر

شک خواص 🟠طلحه بن عبیدالله🟠 🔅قسمت ۹۰🔅 ✅ مسلمان شدن طلحه طلحة بن عبیدالله توسط ابوبکر به اسلام گرایش یافته و مسلمان شد. بنابر نقلی دیگر، راهبی در شام خبر ظهور پیامبری به نام احمد فرزند عبدالمطلب را به طلحه داده و او پس از آمدن به مکه، به همراه ابوبکر مسلمان می‌شود. ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕ طلحه و ابوبکر، در ابتدای مسلمان شدن، غالبا توسط نوفل بن خویلد بن عدویه یا عثمان بن عبیدالله، برادر طلحه، شکنجه می‌شده‌اند. بنابر روایات، نوفل (یا عثمان) این دو نفر را با یک طناب به هم می‌بسته تا از نماز خواندن‌شان جلوگیری کند. ⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕ طلحه بن عبیدالله، از جمله مهاجرانی است که قبل از هجرت پیامبر(ص)، به همراه برخی از خانواده پیامبر(ص) به مدینه رفت و در خانه حبیب بن اساف از بنی حرث بن خزرج سُکنیٰ گزید. رادیو مسجد شهید بهشتی(ره)