09122889659

لذت عکاسی از طبیعت با کنترل سرعت شاتر

دوشنبه 01 دي 1399 ارسال شده توسط : مدیر

شاتر با سرعت بالا باعث می شود که سوژه های متحرک عکاسی در یک لحظه از زمان، بدون حرکت و ثابت نشان داده شوند. اگر شما از پرندگان عکاسی می کنید، می توانید از سرعت شاتر ۱/۱۰۰۰ ثانیه یا بیشتر استفاده کنید. با این حال، برای عکاسی از سوژه های متحرک با سرعت حرکت کمتر، شما می توانید با سرعت شاترهای ۱/۲۰۰ ثانیه، ۱/۱۰۰ ثانیه، یا کمتر (مدت زمان نوردهی طولانی تر)، بدون اینکه تصویرتان تار شود،تصویر برداری کنید.