09122889659

سرعت شاتر زیاد :

دوشنبه 17 آذر 1399 ارسال شده توسط : مدیر

از طرف دیگر، سرعت‌شاتر می تواند برای انجام عملی کاملا متفاوت یعنی ثابت کردن حرکات سوژه متحرک، مورد استفاده قرار گیرد. اگر شما از یک سرعت‌شاتر زیاد استفاده کنید، می توانید حرکت را حتی از سوژه هایی که بسیار سریع حرکت می کنند، حذف و حرکت آنها را محو و تار کنید، مانند پرندگان در حال پرواز، یا اتومبیل های درحال حرکت. اگر با استفاده از یک سرعت شاتر بالا از آب رودخانه ها عکس بگیرید، می توانید هر قطره کوچک معلق در هوا که ممکن است حتی برای چشم های ما قابل مشاهده نباشد، به صورت شارپ در عکس ثبت کنید