09122889659

مسابقات ورزشی

ورزشی

دوشنبه 13 مرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

به مناسبت عیدالله الاکبر، عید ولایتعهدی مولایمان، عید غدیر خم پایگاه بسیج شهیدبهشتی برگزار می کند. با پروتکل های بــــــــــــــهـــــــــــــــــداشــــــــتـــــــــــی برای ثبت نام با شماره 09124851032 برادر اقای روحانی