09122889659

دعای عرفه

روز عرفه، روز اشک و ناله، روز حسین و حسینی شدن و روز شکستن بت های درون است.

شنبه 11 مرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

مراسم پرفیض دعای عرفه پنجشنبه 9مرداد ساعت 17.30درمسجد شهید بهشتی برگزار می گردد با رعایت پروتکل بهداشتی